COVID-19

aneb jak vyzrát nad pandemií

O nemoci

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus patřící do podčeledi Orthocoronavirinae. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Jde o souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Mohou vyvolat běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací problémy, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Symptomy

Dušnost
horečka
kašel
zápal plic
selhání ledvin
bolest kloubů

Opatření

Časté mytí rukou
Minimální fyzický kontakt
Ochrana obličeje
Vyhnout se davům
Ochrana rukou

Prevence

Víte, že?

I když je pandemie způsobená COVID-19 velice vážná, mějte prosím na paměti, že pouze 5 % z nakažených je kritických, 14 % nakažených vyžadují zvýšenou starostlivost a až 81 % nakažených virem COVID-19 má pouze mírné příznaky, které časem samy odezní.

Víte, že?

Virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, dokáže přežít ve vzduchu 3 hodiny a například na plastech 2 až 3 dny.

Pokud se však dodrží ochranná opatření, především základní hygiena užívání ochranných pomůcek, je pravděpodobnost nakažení minimální.

Víte, že?

Obyčejné domácí mýdlo je v boji proti různým virům a bakteriím účinnější než dezinfekce?

Nejinak je tomu u SARS-CoV-2.
Nemáte-li po ruce dezinfekci, použijte mýdlový roztok.

Hygiena rukou – proč? jak a kdy?

Ruce jsou hlavní zdroj přenosu zárodků virů a bakterií.

Hygiena rukou je proto nejdůležitějším opatřením, jak tomuto přenosu zabránit.

Čistěte si ruce třením pomocí přípravků na bázi alkoholu pro rutinní hygienu rukou, pokud je máte k dispozici. Je to rychlejší, efektivnější a vaše ruce to lépe snáší než opakované mytí rukou vodou s mýdlem.

Jakákoliv osoba podílející se na přímé či nepřímé péči o pacienta by měla být schopna správně a ve správný čas provádět ruční hygienu.

Čistěte si ruce ihned po dotyku povrchů, které by mohly být kontaminovány daným patogenem.

Kompletní popis a návod (PDF)

Videonávody

Jak vyrobit dezinfekci doma?
Správné mýtí rukou

Aktuality